Articles by Mie Wiuff

Din selvangivelse 2018

Mandag den 11. marts 2019 kan ca. 85% af os se vores årsopgørelse for 2018 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan [...]

Social sikring

Finland er medlem af EU, og har derfor tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten vil være socialt sikret i [...]

Udstationering i Finland

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Tjek af dine skatteansættelser

I november er den foreløbige skatteansættelse (forskudsopgørelsen) for det nye år at finde i din skattemappe. Skatteansættelsen foretages af SKAT og bør som regel [...]

Pensionsmodtager

Beskatningen af pensioner i Finland afhænger helt af fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Finland, [...]

Lønmodtager i Finland

Hvis du skal arbejde i Finland, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Fast [...]

Skattesystemet i Finland

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det finske er derfor relevant. Personer der har deres primære bolig i Finland eller opholder sig i [...]