Lønmodtager i Finland

Hvis du skal arbejde i Finland, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som:

Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark

Husstand i Danmark eller ej

Fast bolig i Finland eller pendler

Kort eller lang opholdsperiode i Finland

Arbejds- og opholdsmønster

Arbejdsgiver i Finland, Danmark eller tredjeland

Arbejde udføres onshore eller offshore

Udstationeret eller lokalansat

Dette medfører, at der findes rigtig mange forskellige skattemæssige kombinationer (minimum 16 grundlæggende situationer).

Sammenfattende kan det siges, at 4 kombinationer typisk er skattemæssigt gunstige, 8 kombinationer er typisk skatteneutrale, mens 4 kombinationer typisk er skattemæssigt ugunstige.

Der er derfor ganske ofte gode grunde til, at du tilrettelægger din situation bedst muligt i Finland.
Finland har med virkning fra d. 31.12. 2019 indført et særlig 35 % bruttoproportional-beskatning af indstationerede ledende medarbejdere og specialister, der arbejder midlertidigt i Finland. Som hovedregel skal månedslønnen som en af betingelserne for brug af ordningen udgøre min 5.800 Euro pr. måned. Grundlæggende beskattes disse indstationerede som ikke-bosatte uanset, at de har status som bosiddende. Det betyder, at de ikke beskattes af indkomst fra ikke-finske kilder.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.