Skattesystemet i Finland

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det finske er derfor relevant.

Personer der har deres primære bolig i Finland eller opholder sig i landet i en periode, der overstiger 6 måneder beskattes af deres globale indkomst. Personer der ikke har bopæl i Finland beskattes kun af visse indkomster fra finske kilder.

Indkomstskatten til staten udgør max 31,25 %, der nås ved en skattepligtig indkomst på 74.200 EURO (2018). Afkast af kapital beskattes med 30 % op til 300.000 Euro og med 40 % af beløb derover.

Udover statsskat betales der i Finland kommunalskat. Denne skat varierer mellem 16,5 – 22,25 % afhængig af bopælskommune. Derudover betales en særlig tv-skat på max 163 Euro.

Ikke bosiddende skattepligtige i Finland kan vælge at betale finske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.